? ??????????????Phone Booth? ????? ?? ???Rating: 4.5 (37 Ratings)??4895 Grabs Today. 41975 Total Grabs. ??
????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????????????????????????????Soul Blossoming? ????? ?? ???Rating: 4.8 (13 Ratings)??3766 Grabs Today. 39550 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get t BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Tuesday, May 26, 2009
PERHIMPUNAN PENULIS MUDA MALAYSIA 2009,Puteri Resort,Air Keroh, Melaka

TEMA

SASTERA SUARA KEMANUSIAAN ABAD BARU


KONSEP

Pembentukan idealisme kesasterawanan dan intelektualiti kesarjanaan sebagai teras kesusasteraan abad baru.


MATLAMAT

1. Menjadikan sastera sebagai pembentuk nilai masyarakat yang harmoni.

2. Menjadikan sastera sebagai penghubung budaya serantau dan sejagat.

3. Menjadikan sastera sebagai suara kemanusiaan sejagat.

4. Menjadikan sastera sebagai wadah pemikiran dan kreativiti anak muda

5. Menjadikan sastera sebagai wadah perpaduan kaum.

PERHIMPUNAN PENULIS MUDA MALAYSIA 2009

Perhimpunan Penulis Muda PENA Malaysia (PPPMM) 2009 II merupakan perhimpunan penulis muda yang kedua setelah PPMM2005 di Tanjung Piai, Pontian, Johor. PPPMM09 ini diadakan sebagai suatu usaha untuk melihat perkembangan dunia kesusasteraan pada masa hadapan. Pandangan dan idealisme sasterawan muda pada hari ini dapat dilihat sebagai satu gambaran terhadap bentuk dan wajah sastera pada masa hadapan.


Sejarah dunia kesusasteraan Melayu telah melalui zaman yang panjang. Ia mula berkembang mantap pada zaman Asas 50 yang memperjuangkan idealisme ‘seni untuk masyarakat’. Zaman ini dilihat sebagai gelombang semangat kemerdekaan yang mencari landasan bagi keperibadian sastera Melayu. Lambang daripada gerakan ini ialah wujudnya institusi bahasa dan kesusasteraan Melayu iaitu, Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada dekad penghujung 60-an dan awal 70-an memperlihatkan gelombang nasionalisme yang idealis, menggerakkan perjuangan ke arah meletakkan unsur-unsur keMelayuan sebagai asas pembinaan negara. Gerakan ini berakar di institusi pengajian tinggi terutamanya Universiti Malaya. Kejayaan besar dari gerakan jalur kedua menghasilkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Persatuan-persatuan Penulis.


Pada dekad 80-an membawa kepada 90-an wujud semacam gerakan yang berbeza daripada dua zaman awal tadi. Zaman ini mewakili proses pemantapan dunia kesusasteraan Melayu yang didukung oleh tenaga intelektual dan birokrasi yang membawa cita-cita kerajaan ke arah pembangunan negara maju. Pada akhir dekad 90-an, dibawa juga tempias daripada gerakan penulis muda pada sekitar dekad 80-an lahir beberapa bentuk gerakan idealisme kesasterawanan daripada sebilangan penulis muda. Gerakan tersebut telah membawa lahirnya karya dan pemikiran yang berbeza daripada dekad sebelumnya hasil daripada produk Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang telah melahirkan kumpulan besar golongan menengah bumiputera.


Kehadiran penulis-penulis muda ini mula dilihat penting bermula pada sekitar tahun 90-an apabila mereka diberikan tempat yang luas di dalam ruang-ruang kesusasteraan. Dekad 90-an membawa kepada dekad 2000-an merupakan era baru kesusasteraan yang dilihat merungkai hegemoni orientasi pemikiran sastera abad ke-20, yang penuh dengan idealisme nasional. Sebaliknya pada dekad awal abad ke-21 ini penulis-penulis muda yang lahir dilihat melakur dalam era pensejagatan yang menggabungkan ‘yang ideal’ dan ‘yang realiti’. Penulis-penulis muda pada era ini telah muncul untuk membawa suatu bentuk idealisme pensejagatan. Dalam masa yang sama memperjuangkan nilai-nilai estetika sastera Melayu melalui pendekatan zaman abad ke-21.


Melaka selain daripada telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia juga merupakan tapak kepada tamadun gemilang Melayu. Amatlah wajar untuk membawa generasi muda mengenali sejarah tamadun Melayu yang gemilang ini. PPMM09 ini merupakan landasan yang amat baik untuk membawa generasi muda kepada kesedaran sejarah khususnya sejarah kegemilangan Melaka. Sekaligus mengenalkan generasi muda ini kepada sejarah perkembangan negara – Malaysia.

Tuesday, May 19, 2009


ISBN 98342578-3-X

Tajuk : Persuratan Dan Peradaban Nasional

Pengarang : Mohamad Saleeh Rahamad
S.M. Zakir
Shamsudin Othman

Tahun diterbitkan : 2006

Penerbit : Persatuan Penulis Nasional Malaysia(PENA)

Sinopsis:

Merentas wacana yang pelbagai dengan persepsi daripada kerencaman idealisme dan etnik. Terhasil daripada suatu pertemuan intelektual Seminar Persuratan dan Peradaban Nasional pada 4-6 Ogos 2006, buku ini bukan sahaja merakam perjalanan sejarah intelektual dan pemikiran malah berupaya memterjemahkan rupa bangsa di Malaysia yang tetap dengan akar masing-masing. Sememangnya ada perbezaan aspirasi daripada etnik yang berlainan,namun setiap pandangan masih berdasarkan kesedaran kebangsaan yang bersifat kolektif. Dalam konteks semasa makalah dalam buku ini memberikan inspirasi kepada pembuat dasar untuk merangka pelan tindakan yang lebih formal dan berwewenang untuk masa hadapan. Sekurang-kurangnya sudah ada bayangan yang bakal diterima secara kolektif oleh majoriti etnik yang pelbagaicdi negara ini, terutamanya tentang Dasar Kesusasteraan Nasional.

Monday, May 18, 2009Tajuk : Culture,Language, and Literature : Paper in
Honour of Thailand-Malaysia Cooperation

Penulis : S.M. Zakir
Mohamad Saleeh Rahamad
Kemtong Sinwongsuwat

Penerbitan : Faculty Of Liberal Arts, Prince Of Songkla
University, Hatnyai, Thailand & National Writers
Assiociation Malaysia (PENA)Sinopsis :

From the 17th till the 19th of 2008, an academic meeting was held at the Depatment of Languages and Linguistics, Faculty of Liberal Arts, University Prince of Songkla Hatnyai, Thailand. In conjunction with National Writers Assosiation Malaysia (PENA), the colloquium aims to promote academic discussion in a friendly atmosphere among language teachers, scholars, and graduate students on topic and isues related a number of research papers based on empirical studies and recent information on culture, language and literaly education of both countries. Relizing that these papers full of such information deserves to be disseminated to a large audience to improve their understanding about the academic world that is acting as a cross-cultural evperience, hence this book was published.

ANTARA BUKU- BUKU YANG TELAH DITERBITKAN OLEH PENA


ISBN 978-983-42578-9-7
Tajuk Buku : Antologi Sajak Prihatin Palestin
Genting Gaza, Gentingnya, Genting
Pengarang : Shamsudin Othman
S.M. Zakir
Sinopsis :
Daripada cetusan spontan penyair-penyair di Rumah PENA yang berkumpul membaca sajak-sajak yang memprotes keras kekjaman Zionis-Israel terhadap umat Islam Palestin di Gaza, dalam serangan ganas yang bermula pada 27 Disember 2008 sehingga berlanjutan ke tahun 2009 telah menghimpunkan sejumlah puisi yang cukup menguja. Ia bukan sekadar menyatakan simpati dan kemarahan terhadap rejim Zionis-Israel tetapi juga membawa suara penyair yang dalam apa keadaan pun menolak kekejaman perang. Melihat kanak-kanak yang tidak berdosa dibunauh dengan kejam oleh tentera Israel,begitu juga orang awam yang tidak berupaya dibom seperti benda permainan memarakkan semangat penyair untuk bangkit menyeru dunia agar segera menghentikan segala perbuatan kebinatangan itu.

Sunday, May 17, 2009

DARI ABAD KE ABAD : PEMUGARAN KREATIVITI DAN KEPIMPINAN PENA

Sepuluh tahun terakhir abad ke-20 adalah era yang khas bagi persatuan penulis nasional ini. Sejumlah kegiatan menarik berlaku di bawah pentadbiran baru PENA pada tahun-tahun 90-an. Pada tahun 1994 telah dianjurkan "Persidangan Penulis Se-Asia 1991" secara besar-besaran dengan membawa tema pokok "Peranan pPenilis dalam Peradaban Asia Masa Depan". Nama-nama besar dari golongan cendiakawan, pengarang dan politik Asia diundang untuk berucap di persidangan ini. Wacana besar ini memperlihatkan sikap terbuka PENA untuk berdialog dengan dunia universal meskipun dasar perjuangan kebangsaannya berlandaskan bahasa dan kebudayaan Melayu.
Sebagai sebuah persatuan yang tidak mempunyai sumber kewangan tetap dan banyak bergantung kepada derma luar, PENA selalu menumpang di sana sini bagi urusan pentadbirannya. Hanya mulai tahun 1997 PENA diberikan sebuah rumah kerajaan yang cukup besar dan menarik kawasannnya di Jalan Dewan Bahasa. Setelah diperbaiki maka mulailah PENA beroperasi secara tetap di sini. Banyak sekali kegiatan penulisan, ceramah dan malah latihan-latihan teater dan juga seni tampak berlangsung di rumah PENA. Maka jadilah rumah ini tempat bakat-bakat baru dan lama berdialog, berkarya, bereksperimen dan hidup dalam berkesenian. Yang penting juga ialah berlakunya interaksi antara pencipta-pencipta berlainan lapangan seperti antara sasterawan dengan pengarca dan pelukis. Kiranya inilah pertembungan produktif yang bermakna di tengah-tengah kesibukan metropolitan, Kuala Lumpur.
Suatu program "Malam Baca Puisi PENA" telah berl;angsung setiap malam Jumaat pertama setiap bulan, sejak tahun 1998. Acara ini diadakan di ruang terbuka, dihalaman PENA secara santai dan bebas bagi memperluas penyertaan terutama daripada ganerasi muda. Malam Baca Puisi PENA ini telah menjadi satu tradisi dan model yang diikuti oleh kelompok-kelompok lain di Kuala Lumpur dan juga di negeri-negeri.
"Dialog Pinggir PENA adalah suatu wacana yang penting supaya penulis-penulis
yang sedang naik dapat menilai dan mengkaji mutu fikiran serta kreativiti mereka"
Setiap bulan juga diadakan dialog dan perbincangan (Dialog Pinggir PENA) di kalangan penulis-penulis muda pada hari Ssabtu sebelah pagi dan petang. Ini adalah suatu acara wacana yang penting supaya penulis-penulis yang sedang naik dapat menilai dan mengkaji mutu fikiran serta kreativiti mereka. Bukan sahaja kritikan sastera yang menjadi pokok perbahasan, tetapi isu-isu kreatif serta intelektual juga menjadi topik dialog.
Pucuk pimpinan PENA zaman 90-an ini memberikan banyak perhatian untuk meningkatkan kerja-kerja menghasilkan karya kerana akhirnya yang akan menjadi warisan bangsa ialah karya-karya bermutu itu sendiri. Justeru itu ia menaruh banyak harapan kepada potensi yang ada pada ganerasi muda yang sangat cergas sekarang. Sehingga dalam jawatankuasa kerja PENA pun diperhatikan supaya adanaya penglibatan pengamal-pengamal sastera yang terdiri daripada golongan muda untuk bersama menentukan hala tuju PENA.
Dalam masalah kebudayaan dan yang menyangkut kehidupan penulis, PENA selalu mengambil langkah-langkah segera bagi memperjuangkan kepentingan masyarakat pencipta. Sejak zaman awalnya fikiran dan cadangan-cadangan yang khas serta dicatat dalam bentuk memoranda bagi dikaji oleh pihak berkuasa supaya dapat dijadikan dasar dan dilaksanakan. Selain daripada pelbagai memoranda tentang hadiah sastera, PENA juga mengeluarkan memoranda tentang pelaksanaan Bahasa Kebangsaan dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan; tentang Pengajian Melayu di Universiti Malaya, dan tentang percukaian serta loyalti. Dari tahun 1992 hingga tahun 2004 sahaja sekurang-kurangnya enam memoranda penting dikeluarkan oleh PENA.

ZAMAN MENGISI PEMBANGUNAN

Dekad 80-an adalah dekad pembangunan setelah beberapa dasar ekonomi dan budaya diwujudkan bagi membanteras kemiskinan, menyusun semula masyarakat dan meletakkan asas-asas bagi membina perpaduan serta jati diri bangsa. Walau bagaimanapun, perpecahan dalam parti politik yang memerintah kemudiannya memberikan kesan juga kepada kaum penulis. PENA sedikit sebanyak terjejas juga apabila berlaku puak-puak yang memihak kepada kelompok-kelompok politik yang bertentangan. Oleh kerana tradisi dan perjuangan PENA itu tidak memihak kepada mana-manan politik kepartian, dan selalu toleransi terhadap aneka warna fahaman ahli-ahlinya,maka perbezaan-perbezaan yang ada natara pemimpin dan ahlinya tidaklah terus menjejaskan kelangsungan hayat PENA. Di sinilah letaknya kekuatan dan intergriti PENA yang sejak semula sangat menghormati kebebasan mencipta serta bersuara di kalangan penulis. Kebebasan individu inilah yang dihormati PENA untuk mengelakkan organisasi daripada berpecah atau menjadi alat propaganda mana-mana pihak.
Perhubungan antara PENA dan pihak kerajaan lebih produktif terutama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang menjadi pusat pembinaan dan penerbitan bahasa dan sastera. Ada isu-isu bahasa, sastera dan kebudayaan yang tidak mungkin diungkapkan oleh DBP secara rasmi, dapat dilakukan oleh PENA bagi kepentingan kebangsaan bersama.

DARI KRISIS KE PEMBINAAN ASAS

Konflik kepentingan dan perbezaan-perbezaan yang besar antara kaum dan kelompok pada awal merdeka akhirnya bertembung dalam krisis perkauman yang berakhir dengan tragedi berdarah pada 13 Mei 1969. Krisi itu membuka mata banyak pihak tentang perlunya perpaduan dan asas kebangsaan yang jelas demi kestabilan negara yang berbilang bangsa. Selepas peristiwa malang ini, maka antara intelektual dan pemimpin politik wujud kebijaksanaan untuk saling membantu. Tokoh-tokoh penulis dalam PENA memberikan fikiran-fikiran penting kepada pihak kerajaan dalam rancangan-rancangan kebudayaan seperti penggalakan dan pengiktirafan sastera, dasar kebudayaan kebangsaan dan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sehingga wujud perhubungan rapat antara penulis dan pemimpin.
Sesuai dengan sikap progresif PENA yang tidak kedaerahan, tidak berpuak-puak dan perkauman, timbul fikiran untuk memperkasa peranan penulis. Bagi menjadikan persatuan-persatuan penulis bergerak lebih bersepadu serta berkesan bukan sahaja di ibu kota, tetapi diperingkat nasional, PENA telah mengambil inisiatif membincangkan gagasan kerjasama antara badan-badan penulis negeri pada 20 September 1969. Pada 23 Oktober 1970 persidangan yang diahdiri oleh 13 persatuan-persatuab penulis dari pelbagai tempat telah bersetuju GAPENA (Gabungan Persatuan-Persatuan Penulis Nasional) ditubuhkan.
"Oleh kerana ahli-ahli PENA itu terdiri daripada sasterawan
penting, ilmuan dan malah birokrat kerajaan penting,
maka tidaklah susah bagi PENA untuk mengumpul idea bernas
bagi diajukan kepada pemimpin kerajaan"

Dekad 70-an merupakan dekad yang sangat penting dalam perkembangan politik Malaysia di bawah Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Pada zaman inilah dasar-dasar serta langkah-langkah penting diwujud dan dilaksanakan seperti Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Dasar Ekonomi Baru, penyeragaman ejaan Malaysia-Indonesia, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar mulai di sekolah rendah, dan pengiktirafan terhadap kesusasteraan. Oleh kerana ahli-ahli PENA itu terdiri daripada sasterawan penting, ilmuan malah birokrat kerajaan, maka tidaklah susah bagi PENA mengumpul idea bernas yang diajukan kepada pemimpin kerajaan.